หลักสูตรการทำหมูแดดเดียว   ณ  บ้านละเบิก หมู่ที่  10 และบ้านลำพุก ม.14 ตำบลตาเบา  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ในวันที่ 6-8  มิถุนายน  พ.ศ. 2565