วันที่ 19 มกราคม 2564 กศน.ตำบลตาเบาจัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การสื่อสาร และการดำเนินชีวิต ของนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563