การประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรการเขียนโครงการและสรุปผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ2565

วันที่29-30พฤศจิกายน 2564 ณ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์